ESP LTD B-15 KIT 5-string Bass Guitar Black with Gig Bag (B15 KIT)

Item ID: B15KITBLK